กรุงไทยแอกซ่าเป็นครั้งที่สองในปีนี้ค่ะที่ กรุงไทยแอกซ่า ได้ให้เกียรติใช้บริการฝึกอบรมภายในกับเรา โดยในครั้งนี้ การสัมมนาที่นำทีมโดย อ.ประภากูล จีระมะกร ก็เป็นอีกการสัมมนาที่มีชีวิตชีวาและน่าจดจำ เพราะผู้เข้าสัมนาทุกท่านต่างกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม แสดงความคิดเห็น และเรียนรู้หลักรู้จักตนเองและผู้อื่นเพื่อให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จที่อ.ประภากูลนำมาแบ่งปัน ดับเบิ้ล ดิจิตส์ ขอขอบคุณกรุงไทยแอกซ่าอีกครั้งด้วยค่ะ

ไปสู่เว็บไซต์กรุงไทยแอกซ่า


 
1.12.54

 

 
 
 
 
 
  ABOUT US + PUBLIC COURSE + EXECUTIVE COURSE + IN-HOUSE TRAINING + PRODUCTS
ACTIVITIES + NEWS & EVENT + WEBBOARD + OUR CUSTOMER + INSTRUCTOR OPPORTUNITIES + F.A.Q.
BRAIN TANK + CONTACT US
 
 
The Professional Web Builder : A.ha! Web Creation Co., Ltd.